سومین جلسه فروم زنجیره بلوکی برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این فروم با همکاری خبرگان و فعالان این حوزه باهدف بررسی و آگاهی‌رسانی از آخرین نتایج پیشرفت‌های پژوهشی و تجربی در خصوص فناوری زنجیره بلوکی برگزار گردید.

بنا بر این گزارش در سومین جلسه فروم زنجیره بلوکی به بررسی سرفصل‌های زنجیره بلوکی (تشریح فلسفه غیر متمرکز بودن زنجیره بلوکی)، ویژگی های اصلی زنجیره بلوکی (توزیعی بودن، شفافیت، امنیت، عدم تغییر رکوردها، قابلیت دسترسی های مختلف، حریم خصوصی)، فلسفه مجلس و ضرورت وجود نماینده و نقش تحول آفرین زنجیره بلوکی در آن،تشریح فرآیند انتخابات(شناخت حائزین شرایط، برگزاری، شمارش، اعلام نتایج)، موارد ناقض صحت انتخابات(تقلب و عدم شمارش صحیح)، کاربرد زنجیره بلوکی در قسمت های مختلف انتخابات،مزایای زنجیره بلوکی در انتخابات و مثال های اجرا شده، پرداخته شد و در ادامه کاربرد زنجیره بلوکی در خدمات دولتی با تمرکز بر موضوع انتخابات در دنیا بررسی گردید.