تمرکز پژوهشکده بر تولید محصول بیشتر از ارائه مقاله باشد

شما اینجا هستید

در جلسه رئیس پژوهشگاه با پژوهشکده امنیت مطرح شد؛

تمرکز پژوهشکده بر تولید محصول بیشتر از ارائه مقاله باشد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس  پژوهشگاه با مدیران و مجریان پروژه های پژوهشکده امنیت دیدار کرد.

بنا بر این گزارش، دکتر یزدانیان در این دیدار که امروز یکشنبه ۹ تیرماه برگزار گردید، با فعالیتهای پژوهشکده امنیت از نزدیک آشنا شد.

این گزارش حاکی است، دکتر یزدانیان در جلسه مذکور، تعامل پژوهشکده امنیت با فعالان حوزه ICT در کشور را از نقاط قوت این پژوهشکده اعلام کرد و خواستار ارائه شفاف تر فعالیتهای پژوهشکده امنیت در سطح کشور شد.

همچنین دکتر یزدانیان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: زین پس در پژوهشگاه، پروژه هایی که به سفارش سازمانهای تابعه وزارت ICT و یا مشتری بیرونی انجام می شود، از تصویب در شورای پژوهشی معاف خواهد شد.

گفتنی است هر یک از مدیران و مجریان پروژه پژوهشکده امنیت فعالیتهای در حال انجام در پژوهشکده را معرفی نمودند و در آخر دکتر یزدانیان از بخشهای مختلف پژوهشکده امنیت دیدار کرد.