بازدید رئیس و اعضای هیأت رئیسه پژوهشگاه از پژوهشگاه صنعت نفت

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست زمینه همکاری مشترک میان دو پژوهشگاه در حوزه های اینترنت اشیاء، داده های کلان، زنجیره بلوکی و ارتقاء امنیت سامانه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بنا بر این گزارش مدیران پژوهشگاه ضمن بازدید از دستاوردهای پژوهشگاه صنعت نفت، اشتراک گذاری تجارب دو پژوهشگاه را منجر به مدیریت بهتر منابع عنوان کردند.
در ابتدای نشست دکتر توفیقی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت ضمن خوشامدگویی و تشکر از حضور مدیران پژوهشگاه ارتباطات گفت: بروکراسی صنعت نفت بسیار توسعه یافته و دارای آموزه های مفیدی است و این نشست را  فرصت مناسبی برای دو پژوهشگاه جهت مشارکت در پروژه ها و همکاری در زمینه های مختلف و استفاده از تجارب یکدیگر دانست. ایشان تاکید داشتند جهت عملیاتی شدن همکاریها، نشست های تخصصی بیشتری، دو طرف داشته تا موضوعات کاری مشترک استخراج گردد.
دکتر یزدانیان در این نشست به توانمندیهای دوسویه اشاره کرد و گفت: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نتایج کسب و کارهای حوزه صنعت نفت می تواند بسیار موثر باشد و افزود پتانسیل هایی در هر دو پژوهشگاه وجود دارد که می تواند زمینه های تعریف همکاری های مشترک را فراهم آورد، ازجمله داده های عظیم و تحلیل هایی که در این زمینه انجام می شود.
وی در همین راستا ادامه داد: با توجه به اینکه نفت یک زير‌ساخت حیاتی برای کشور است ارتقای امنیت سامانه ها، اینترنت اشیا و کسب و کار در اين صنعت از موضوعات مهمی است كه بايد در دستور كار قرار گيرد.
ايشان افزود: مجموعه کسب و کار در تمام دنیا با توجه به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر کرده است و این موضوع نیازمند زیر ساخت و سکو های نرم افزاری ويژه اي است که هر دو سازمان علاقه‌مند به تعریف فعالیت‌ های مشترک در اين زمینه هستند و لذا موضوعات مورد نظر باید از طریق تشکیل کارگروه های منسجم تر صورت گیرد.
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری در خاتمه گفت: پژوهشگاه های کشور، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بايد هرچه بیشتر به هم نزدیک شده و از تجارب یکدیگر استفاده کنند و این جزیره های مجزا مي‌بايست به سمت شبکه های قوی دانشی در کشور پیش برود تا کشور با توجه به شرایط پیش آمده بتواند نیازهای کشور را برطرف سازد.
گفتنی است در پایان نشست از دیتا سنتر و مرکز اسناد ودیگر بخش های پژوهشگاه صنعت نفت بازدید به عمل آمد.