پژوهشگاه جزء ده سازمان برتر در ارزیابی خدمات الکترونیکی قرار گرفت

شما اینجا هستید

در گزارش نتایج پنج نوبت ارزیابی خدمات الکترونیکی سازمان ها؛

پژوهشگاه جزء ده سازمان برتر در ارزیابی خدمات الکترونیکی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، طبق گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در خصوص خدمات الکترونیک دستگاههای اجرایی در ارزیابی نوبت پنجم، پژوهشگاه جزء ده دستگاهی که بیشترین رشد را در نتایج ارزیابی داشتند، قرار گرفت.

بنا بر این گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به صورت مستمر کیفیت وب گاهها و خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی دارای شناسنامه خدمات مصوب سازمان اداری و استخدامی کشور را ارزیابی کند، در این راستا سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دبیرخانه شورا برای پنجمین دروره خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مذکور را ارزیابی کرده است.  در ارزیابی نوبت پنجم همانند چهار دوره گذشته از مدل بلوغ مرحله ای برای ارزیابی استفاده شده است. مدل بلوغ پنج مرحله ای از پنج مرحله حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی تشکیل شده است.

همچنین قابل ذکر است عملکرد پژوهشگاه در این ارزیابی رشد حدود صددرصدی نسبت به دوره های قبلی داشته و امتیازی که در ۵ مرحله مدل ارزیابی کسب کرده ۶۲/۸۵% می باشد که در دوره قبل این امتیاز ۳۷/۷۲% بوده است.

 

گفتنی است امتیاز کسب شده از خدمات دارای شناسنامه در این ارزیابی هم طبق جدول ذیل می باشد.