ارائه سمینار همکاران پژوهشگاه در نشست کارگروه طیف شورای رگولاتوری‌های جنوب آسیا و اقیانوسیه (SATRC)

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاران پژوهشگاه در نشست کارگروه طیف شورای رگولاتوری‌های جنوب آسیا و اقیانوسیه (SATRC) که از تاریخ ۲۱ الی ۲۲ خرداد به میزبانی ایران در تهران برگزار شد  سمیناری با عنوان" بررسی وضعیت موجود و آینده باند فرکانسی ۷۰۰ MHz و باندهای سفید تلویزیونی TVWS در جهان" را ارائه کردند.

بنا بر این گزارش در این سمینار که توسط همکاران گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار پژوهشکده فناوری ارتباطات، مهندس محسن بنار، مهندس رضا بحری و دکتر رقیه جدا ارائه شد به موضوع باند فرکانسی ۷۰۰ MHz و باندهای سفید تلویزیونی TVWS در جهان پرداخته شد. همچنین به موضوعاتی نظیر نیازمندی‌های موبایل پهن باند، اثرات موبایل پهن باند، طرح باند ۷۰۰ MHz، اقدامات سایر کشورها در این خصوص، مزایای بکارگیری باند ۷۰۰ MHz و استفاده از آن برای LTE، اهمیت بکارگیری آن در کاربردهایIMT، میزان بازار باند ۷۰۰ MHz و باندهای سفید تلویزیونی پرداخته شد. رویکرد رگولاتورهای مطرح و پیشرو جهانی نظیر FCC و Ofcom نیز در این خصوص بررسی و نتایج آن در این نشست بین المللی ارائه شد.

با توجه به ظهور فناوری های نوین نظیر نسل پنجم ارتباطی ۵G و همچنین اینترنت اشیاء IoT نیازمندهای کشور در این حوزه، لزوم بررسی و بازنگری مجدد طیف فرکانسی برای مدیریت بهینه و استفاده حداکثری از طیف فرکانسی روز به روز بیشتر می شود.

شایان ذکر است نشست کارگروه طیف شورای رگولاتوری‌های جنوب آسیا و اقیانوسیه (SATRC) با حضور نمایندگان کشورهای ایران، افغانستان، بنگلادش، بوتان، پاکستان، هندوستان، مالدیو و نپال در روزهای ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه در تهران آغاز شد. در این نشست ارزیابی شیوه‌های فعلی در مدیریت طیف و توسعه نقشه راه طیف، هماهنگی فرکانسی بین مرزی و انعقاد موافقتنامه، شناسائی باندهای فرکانسی جدید برای اینترنت اشیاء، بررسی وضعیت موجود و آینده باند فرکانسی ۷۰۰ MHz و باندهای سفید تلویزیونی TVWS در جهان و ... مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.