دیدار دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی ریاست جمهوری با رئیس پژوهشگاه

شما اینجا هستید

در حاشیه نشست تخصصی "پیشران‌های توسعه حمل و نقل جاده‌ای هوشمند (با محوریت خودرو) و نقش ICT در آن"  که با همکاری ستاد" توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت  علمی و فناوری ریاست جمهوری " و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، دکتر منطقی دبیر ستاد مذکور با ریس پژوهشگاه دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این دیدار توانمندیهای پژوهشگاه و سوابق  فعالیتهای صورت گرفته در زمینه اینترنت اشیا و خودرویی در خصوص پتانسیل محورهای همکاری با ستاد مذکور تشریح شد.
از جمله موضوعات مورد نظر طرفین، استفاده از قابلیتهای اینترنت اشیا در هوشمند سازی عنوان گردید. همچنین با توجه به اهمیت همایش بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری، علاقه مندی پژوهشگاه در حمایت از همایش مذکور و همکاری در برگزاری آن مطرح شد که مورد استقبال دکتر منطقی قرار گرفت.
شایان ذکر است  ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته، سال گذشته با ادغام بخش های مرتبط با فناوری مركز ملی فضایی و دو ستاد (ستادهای توسعه فناوری صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی و صنایع دانش بنیان دریایی) در معاونت  علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل و دکتر منوچهر منطقی به عنوان دبیر این ستاد منصوب شدند.