جلسه معارفه مدیران جدید پژوهشگاه برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این جلسه به منظور معارفه دکتر عبدالرضا بهادری فرد به عنوان "مدیرکل منابع انسانی و اداری و سرپرست امور تدارکات و پشتیبانی" و مهندس حسن پاشایی زاد به عنوان "مدیرکل دفتر طرح و برنامه و سرپرست دفتر امور پژوهشی" پژوهشگاه برگزار گردید.
بنا بر این گزارش، در جلسه مذکورکه با حضور رئیس و اعضای هیات مدیره پژوهشگاه امروز یکشنبه ۱۲ خرداد برگزار گردید، دکتر یزدانیان گفت: ادغام چهار دفتر به دو دفتر در راستای بهینه سازی موضوعات ساختاری پژوهشگاه انجام شده است.
وی ضمن تمجید و بیان شاخصه ها وسوابق کاری مدیران قبلی، خواستار استفاده از توانمندیهای ایشان در زمینه های مختلف شد.
همچنین رئیس پژوهشگاه به معرفی مشاور و مدیران جدید پرداخت و افزود: تغییر ساختار، بازآرایی چهره پژوهشگاه و ایجاد فضایی پرنشاط و شاداب به صورت ظاهری و بطنی، ساماندهی و ایجاد ثبات شغلی همکاران و تعامل موثر با دیگر سازمانها، از جمله انتظارات پژوهشگاه از مدیران جدید مجموعه می باشد.
در انتهای مراسم از زحمات آقایان دکتر شکری پور و حسین نژاد، مدیران پیشین دفتر امور پژوهشی و تدارکات و پشتیبانی و خانمها مهندس قوامی فر و امینیان، مدیران پیشین امور اداری و منابع انسانی و دفتر طرح و برنامه با اهدای لوح، تقدیر و تشکر شد.
گفتنی است بنا به نظر دکتر یزدانیان رئیس پژوهشگاه اداره منابع انسانی و اداری و تدارکات و پشتیبانی و همچنین دفتر امور پژوهشی و طرح و برنامه جهت پیشبرد سیاستهای پژوهشگاه ادغام شدند.