بررسی جنبه های اقتصادی طیف فرکانسی در سی و ششمین جلسه فروم نسل پیشرو ارتباطات۵G

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ابتدای جلسه مدیر گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار  پژوهشکده فناوری ارتباطات به چرایی اهمیت جنبه‌های اقتصادی طیف اشاره کرد و عنوان کرد که طیف فرکانسی از جمله سرمایه‌های‌ ملی و منابع خدادادی هر کشور است که به دلیل کاربرد در برقراری ارتباطات رادیویی، دارای ارزش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به سزایی است. از طرفی رشد روزافزون استفاده از امواج رادیویی در انواع شبکه‌های مخابراتی عمومی و اختصاصی اجتناب ناپذیر بوده و حتی استفاده از انرژی این امواج در امور صنعتی، پزشکی و خانگی امری متداول و عادی شده است. در کنار رشد فراتر از پیش‌بینی ها درخصوص کاربردها و فناوری‌های متنوع ارتباطات رادیویی، ترافيك تبادلات پهن ‏باند نیز رشد روز افزونی داشته است. این افزایش کاربردها باعث افزایش درخواست طیف فرکانسی خواهد شد.

بنا بر این گزارش در ادامه جلسه ضمن برشمردن تجارب تدوین طرح تجاری اپراتور دوم پست جمهوری اسلامی ایران شباهت‌ها، تمایزات آن با مدیریت طیف از منظر اقتصادی، به تشریح اهمیت جریان نقدینگی از نگاه اپراتورها پرداخته شد. حسب تئوری اقتصاد، مادامی‌ که تقاضا از عرضه بیشتر میشود، قیمت‌ها تعیین‌کننده‌ترند و دلیل این امر محدود بودن طیف فرکانسی است، لذا تصمیمات مربوط به مدیریت طیف باید مبین نقطه نظرات اقتصادی نیز باشد منظری که باید بیشتر به آن پرداخته شود. یکی از اهداف مهم در این راستا، بیشینه نمودن سود خالص جامعه است و این خود عمده‌ترین دلیلی است که اقتصاددانان به‌عنوان توزیع مؤثر و اقتصادی منابع بدان اشاره می‌کنند. دغدغه اصلی این است که چگونه منافع ناشی از این تخصیص برای عرضه‌کننده و متقاضی و هر دوحداکثر میشود.

در ادامه جلسه فروم، روش‌های تامین مالی مدیریت طیف، تشریح بایدها و نبایدهای تنظیم اسناد مزایده از نقطه نظر اقتصادی برشمرده شد. در انتها نیز بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم زنجیره تامین و مدیریت طیف بر روی GDP و تعیین مازاد رفاه متقاضی و عرضه کننده حسب گزارش و نگاه ITU پرداخته شد.

شایان ذکر است در این جلسه مدیران و کاشناسان محترم شرکت ارتباطات سیار(همراه اول) نیز حضور داشته و در خصوص موضوعات جلسه بحث و بررسی انجام شد.