شناسایی و معرفی اکوسیستم بازیگران زنجیره بلوکی ایران

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، با رشد و گسترش روز افزون کاربردهای زنجیره بلوکی در سطح جهان، نهاد و سازمانهای مختلفی در دنیا به شناخت بازیگران و اکوسیستم این فناوری جدید پرداخته اند، که در ایران نیز این پژوهشگاه این مهم را انجام داده است.

بنابراین گزارش، دکتر ابوذر عرب سرخی مجری مدیریت موضوع محوری زنجیره بلوکی با یادآوری این که ابعاد سیاست گذاری  فناوری زنجیره بلوکی در پژوهشکده سیاست پژوهشی و مطالعات راهبردی فاوا بررسی شد، خاطرنشان کرد: به منظور شناخت وضع موجود فناوری در کشور به عنوان گام نخست در تدوین نقشه راه و برنامه عملیاتی توسعه فناوری زنجیره بلوکی، توجه به نقش بازیگران وذی اثران توسعه فناوری یکی از نکات اصلی است که بر اساس پژوهش های انجام شده بازیگران فعالی زنجیره بلوکی کشور و حوزه فعالیتهای آنها به منظور شکل دهی به اکوسیستم زنجیره بلوکی ایران در ۱۰ دسته جداگانه با عناوین "   سرمایه‌‌گذاران و خدمات مالی، کاربران، نوآوران، اپراتورها، برنامه‌نویسان و توسعه‌‌دهندگان، دولت‌ و حاکمیت، صنایع بخش خصوصی  و کنسرسیوم‌ها، محققان، ارائه‌دهندگان خدمات، رسانه‌ها "، طبقه بندی شده است، گفتنی است زنجیره بلوکی یکی از مهم‌ترین فناوری‌های عصر حاضر است که ظرفیت بالایی در تحول عملکرد طیف وسیعی از صنایع و بخش‌های مالی- اقتصادی دارد.