ارائه سخنرانی پژوهشگر پژوهشگاه در سومین کنفرانس بین المللی « اینترنت اشیا و کاربردها»

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در روز اول این کنفرانس  چهار سخنرانی کلیدی توسط دکتر Raouf Boutaba از دانشگاه واترلو کانادا با عنوان The "Cloud" to "Things" Continuum ، دکتر مزدا حمدی از پژوهشگاه  با عنوان Applications of Block chain in IoT، دکتر حسین صراف زاده از دانشگاه Unitech با موضوع Future Cities and Internet of Things و  Rob van Kranenburg مسئول شورای اروپایی اینترنت اشیا با عنوان When IoT becomes a basis for decision-making; Digital twins, AI and Robotics ارایه شد.

بنا بر این گزارش دکتر حمدی از پژوهشگاه، سخنرانی با عنوان Applications of Blockchain in IoT ارایه کرد. در این سخنرانی با معرفی زنجیره بلوکی و توضیح نحوه عملکرد آن، قابلیت­ها، امتیازات و چالش­های استفاده از فناوری زنجیره بلوکی در اینترنت اشیا مورد بحث قرار گرفت. همچنین در این ارایه در خصوص قراردادهای هوشمند و کاربردهای فعلی و در حال توسعه فناوری زنجیره بلوکی در اینترنت اشیا صحبت شد.

در روز دوم کنفرانس چهار کارگاه آموزشی پذیرفته شده در کنفرانس ارایه گردید.