سمینار آموزشی مرتبط با زنجیره بلوکی برگزار شد

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سمینار با حضور مدیران بخش فناوری اطلاعات و نیز مدیران حراست دانشگاه علمی کاربردی برگزار گردید.

در این سمینار پس از معرفی زنجیره بلوکی و کاربردها و ویژگیهای عمومی آن، مطالبی در خصوص چگونگی استفاده از زنجیره بلوکی در نگهداری داده های دیجیتال و امن سازی آنها در کاربردهای آموزشی مطرح گردید.

 در پایان نیز در مورد چگونگی استفاده از این فناوری در فضای آموزشی دانشگاهها بحث وتبادل نظر صورت گرفت.