تقدیر رئیس پژوهشگاه از جانبازان و ایثارگران

شما اینجا هستید

به مناسبت روز جانباز انجام شد؛

تقدیر رئیس پژوهشگاه از جانبازان و ایثارگران

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر خوانساری، امروز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه، در محل نمازخانه پژوهشگاه با جانبازان شاغل در پژوهشگاه، دیدار و با تقدیم گل از آنان تجلیل به عمل آورد.
در این دیدار رئیس پژوهشگاه، معاونین ،مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی  حضور داشتند.