سمینار "مهاجرت به IPv6 در کشور" برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این سمینار علاوه برهمکاران پژوهشگاه، میمهانانی از دانشکده صدا و سیما، سازمان فناوری اطلاعات و شرکتهای بخش خصوصی نیز حضور داشتند. بنا بر این گزارش این سمینار همزمان با پایان پروژۀ «تحلیل، بروزرسانی و تدوین راهبرد گذر به IPv6  کشور به منظور کاربردی کردن IPv6» و با هدف ارائۀ نتایج آن برگزارشد. در این سمینار که از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ در چهار بازه زمانی مختلف برگزار گردید، مهندس سپاسی(مجری پروژه) درخصوص "راهبردها و چالش‌های گذر به IPv6"، مهندس اسدپور درخصوص "راهکارهای فنی مهاجرت به IPv6 در کشور"، مهندس قربانی در مورد "راهبرد پیاده سازی IoT بر اساس  IPv6" و در نهایت مهندس میرزا باقی در مورد "سند IPv6 برای تجهیزات ICT" مطالبی را بیان نمودند و در پایان به سوالات حاضرین در سمینار پاسخ داده شد.
با توجه توسعه فناوری های نوظهور نظير اینترنت اشیاء و اتصال انبوه تجهیزات به شبکه در آينده نزدیک و فضای محدود آدرس دهی IPv4، در بسیاری از کشورهای جهان در جهت گذر به IPv6 برنامه ریزی شده و حرکت هایی آغاز گردیده است. گستردگی تاثیرگذاری این تحول در حدی است که بسیاری از سازمان های دولتی، خصوصی، اپراتورهای مخابراتی و زیرساخت کشور را تحت تاثیر قرارمی دهد. با توجه به ويژگیهای دوران گذر و نیز هزینه بر بودن این تحول، چند راهکار اصلی مدنظر است که این راهکارها براساس ويژگیهای هرسازمان یا شبکه قابل اجرا خواهد بود. در این سمینار راهکارهای دوپشته ای، تونل زنی و ترجمه آدرس به همراه مزایا و معایب و جایگاه استفاده به تفصیل مورد بحث و ارزیابی قرارگرفتند.
با توجه به ابعاد تاثیرگذاری این فناوری و تغییرات لازم در شبکه، الزامات قانونی و سیاستگذاری نیز در این راستا مطرح است که در این سمینار به ابعاد تاثیرات حاصل از این تحول و نیازمندی های ورود حاکمیت جهت گذر به IPv6 با هزینه کمتر و در زمان مناسب پرداخت شد.
اینترنت اشیا و شناسه های مختص هر تجهیز متصل به شبکه، بعنوان بارزترین وجه استفاده از IPv6، در این سمینار به طور خاص مطرح گردیده و نیازمندی های این فناوری جهت حل مشکلات تعیین هویت انبوه تجهیزات در سرویس دهی و استفاده از سرویس در شبکه تبیین گردیدند.

این سمینار در سال آينده و بصورت دقیقتر جهت ارائه دستاوردهای پروژه، با همکاری سازمانها و ارگانهای مختلف که به نوعی در گذر به IPv6 در کشور نقش داشته و تحت تاثیر قرار می گیرند ادامه خواهد یافت.