کارگاه آموزشی "آشنایی با برنامه های افق ۲۰۲۷- ۲۰۲۱ " در پژوهشگاه برگزار شد

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برنامه‌ی چشم‌انداز ۲۰۲۷- ۲۰۲۱ به عنوان یک طرح ابتکاری اروپایی با هدف تضمین رقابت جهانی در اروپا است. این برنامه‌ با پیوند دادن تحقیقات و نوآوری به هم با تأکید بر excellent science، industrial leadership و societal challenges دستیابی به این هدف را ممکن می سازد. هدف از این برنامه جامع، اطمینان از تولید علم در جهان، برداشتن موانع بازدارنده نوآوری و همکاری بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد نوآوری است.
با توجه به مرجعیت سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به عنوان محور ملی ارتباطی کمیسیون اتحادیه اروپا با مراکز تخصصی جمهوری اسلامی ایران (NCPs)، کارگاه آموزشی با عنوان «آشنایی با برنامه های افق ۲۰۲۷- ۲۰۲۱ " (Horizon 2021-2027 ) در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.
بنا بر این گزارش، در این کارگاه به معرفی برنامه های افق ۲۰۲۷-۲۰۲۱ کمیسیون اتحادیه اروپا، بودجه تخصیص داده شده به برنامه، چگونگی تشکیل شبکه برای پژوهش ها و انتخاب همکاران، چگونگی ساخت کنسرسیوم ، آموزش نحوه تهیه و تدوین پروپوزال برای پروژه های بین المللی، نحوه ارسال پروپوزال و نحوه اخذ گرنت پرداخته شد.