كارگاه آموزشي "معماری زنجیره بلوکی هایپرلجرفابریک و برپایی یک شبکه نمونه" برگزار گردید

شما اینجا هستید

كارگاه آموزشي "معماری زنجیره بلوکی هایپرلجرفابریک و برپایی یک شبکه نمونه" توسط پژوهشکده فناوری ارتباطات در سالن شهید اژدری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات این کارگاه که با حضور پژوهشگران، دانشجويان و جمعي از مديران پژوهشگاه توسط مزدا حمدی برگزار گردید، ابتدا ضمن ارائه تعاریف کلی و مزایای زنجیره بلوکی، معماری زنجیره بلوکی هایپرلجرفابریک و ساختار داخلی آن معرفی­ گردید. در نشست دوم این کارگاه ضمن آموزش عملی امکانات زنجیره بلوکی هایپرلجرفابریک، گام به گام استقرار یک زنجیره بلوکی مجوزدار بهمراه اعمال یک قرارداد هوشمند نمونه نمایش ­داده ­شد.

براساس برنامه گروه ارتباطات ثابت پژوهشگاه، این سری کارگاه­ها و جلسات آموزشی زنجیره ­بلوکی در سال آينده برای کارشناسان سازمانهای تابعه وزارت، دانشگاهها و سازمان­های متقاضی دیگر برگزار خواهد شد.