عضو هيأت علمي پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مهندس سرآمد بسيجي وزارت ارتباطات در کشور انتخاب شد

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخي از مهمترين شاخصه هاي مطرح شده در تقدير از دكتر احسان آريانيان در خصوص انجام  فعاليت هاي شاخص بسيجي ایشان می توان به مواردی از جمله : جانشين كانون بسيج مهندسين پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاونت فاواي پايگاه مقاومت بسيج شهداي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، دبير كميته اقتصاد مقاومتي پايگاه مقاومت بسيج شهداي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، عضو كميته پدافند غيرعامل پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، عضو كميته نظام پيشنهادات پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، مسئول برگزاري دوره هاي تخصصي فاوا براي مهندسين بسيجي در حوزه هاي Big Data، Cloud Computing، IoT و ۵G و هيأت تحريريه مجله سرآمدان فناوري و صنعت سازمان بسيج مهندسين صنعتي كشور و تهيه فصلنامه حوزه فاواي مجله اشاره نمود.
بنا بر این گزارش، اين جشنواره با حضور مهندس آذري جهرمي؛ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، امير حاتمي؛ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، دكتر صالحي؛ رئيس سازمان انرژي اتمي، سردار غيب پرور؛ رئيس سازمان بسيج مستضعفين؛ دكتر شهبازي؛ رئيس سازمان بسيج مهندسين صنعتي کشور برگزار گردید.
این گزارش حاکی است، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در نمایشگاه جانبی این جشنواره، برخی از پروژه ها و محصولات خود ار جمله "آنتی ویروس پادویش" و " سامانه اندازه گیری شدت تشعشعات امواج رادیویی " را عرضه نمود.
گفتنی است اين جشنواره هر سال با ارائه مهمترين دستاوردهاي مهندسين بسيجي در نمايشگاه تخصصي و همچنين تقدير از فعالين بسيجي برگزار مي شود.