همایش مهاجرت به IPv6 در کشور برگزار شد

شما اینجا هستید

با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

همایش مهاجرت به IPv6 در کشور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این سمینار به مناسبت پایان پروژۀ «تحلیل، بروزرسانی و تدوین راهبرد گذر به IPv6  کشور به منظور کاربردی کردن IPv6» با هدف ارائۀ نتایج آن به جامعۀ مخابراتی، دست اندرکاران شبکۀ IP کشور و سرویس دهندگان ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور برگزار شد.
این همایش با حضور فعالین حوزه ذیربط در مجموعۀ وزارت ICT، دستگاههای دولتی، اپراتورهای مخابراتی، ISP ها، مراکز داده، شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه برگزار گردید.
در این همایش، مجری پروژه مهندس سپاسی ارائه ای با عنوان "راهبردها و چالش های گذر به IPv6 " داشت. در این ارائه ابتدا به معرفی پروژه و اهداف و دستاوردهای آن پرداخته شد. در ادامه در مورد دلایل لزوم مهاجرت به IPv6  و روند فعلی IPv6 و چالش های آن در دنیا پرداخته شد. وضعیت فعلی IPv6 و چالش های آن در کشور مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت تجارب چند کشور برای گذر به IPv6 و راهبردهای ارائه شده برای پیاده سازی IPv6 در کشور ارائه گردید.
مهندس اسدپور  نیز در گزارشی راهبردهای مهاجرت به IPv6 در کشور را مورد بررسی قرار داد. در این ارائه در بارۀ  انواع فناوری‌های گذر به IPv6 توضیحاتی ارائه شد و در ادامه راهبردهای پیشنهادی مهاجرت و پیاده سازی IPv6 در شبکه های دسترسی، زیر ساخت و سازمانی  برای شبکۀ IP کشور تشریح شد.
گزارش "طرح تجاری سازی IPv6" توسط دکتر تقی زاده در همایش مذکور ارائه گردید.  وی  نیز به عنوان عضوی از پروژه در مورد راهبردها و طرح های پیشنهادی برای تجاری سازی IPv6 در کشور توضیح داد. در این ارائه در مورد بخش های درگیر، آنالیز هزینه های پیاده سازی و سهم هزینه های هر بخش در پیاده سازی IPv6 توضیح داده شد.  در ادامه روشهای تجاری سازی و در نهایت راهبردها و وظایف دستگاهها برای تجاری سازی IPv6 در کشور، به تفکیک در یک جدول ارائه گردید.
این پروژه در پژوهشکدۀ فناوری ارتباطات، گروه ارتباطات ثابت، از ۷ آذر ۹۶ الی  ۷ آذر ۹۷ انجام شد.