ارائه دستاوردهای گروه ارتباطات ماهواره ای پژوهشگاه در نمایشگاه همایش ملی فناوری فضایی

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اولین همایش ملی فناوری فضایی و کاربردهای آن روز سه شنبه ۹ بهمن ماه با حضور مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات ، امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و دکتر براری رئیس سازمان فضایی ایران در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی و ریاست سازمان فضایی ایران در حاشیه همایش از غرفه دستاوردهای فضایی گروه ارتباطات ماهوارهای پژوهشگاه بازدید بعمل آوردند.
در این غرفه دستاوردهای پروژههای مهم گروه ارتباطات ماهوارهای به نمایش در آمد. همچنین سه مقاله مربوط به نتایج و دستاوردهای برخی از پژوهش های علمی گروه ارتباطات ماهوارهای نیز در این همایش به صورت سخنرانی ارائه گردید.