کارگاه آموزشی "توسعه برنامه های کاربردی توزیع شده مبتنی بر زنجیره بلوکی در بستر اتریوم" برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اين كارگاه توسط دکتر تورج شبانیان، دکتر امین قلمی اسگویی و مهندس محبوبه شریعت، در سه نشست متوالی از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۶ برگزار گردید. در نشست نخست معماری زنجیره بلوکی اتریوم به عنوان بستر زنجیره بلوکی قابل توسعه معرفی و بررسی گردید. سپس روش توسعه برنامه های کاربردی توزیع شده و قرار دادهای هوشمند با استفاده از زبان Solidity آموزش داده شد. در نهایت، نشست سوم این کارگاه به آموزش عملی و گام به گام استقرار یک زنجیره بلوکی خصوصی، توسعه یک قرارداد هوشمند نمونه و یک برنامه کاربردی توزیع شده مبتنی بر زنجیره بلوکی اختصاص یافت.

براساس برنامه گروه ارتباطات ثابت پژوهشگاه، این کارگاه اولین کارگاه از سری کارگاه­های آموزشی است که این گروه در نظر دارد برای پژوهشگران پژوهشگاه، کارشناسان سازمانهای تابعه وزارت، دانشگاهها و سازمان­های متقاضی دیگر برگزار نماید.