راه‌اندازی پورتال جدید پژوهشگاه

شما اینجا هستید

راه‌اندازی پورتال جدید پژوهشگاه

در راستای تسهیل فرآیند ارائه خدمات به کاربران و فعالین حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق فضای مجازی، پورتال جدید پژوهشگاه هم زمان با چهل و هشتمین سال‌گرد تأسیس آن راه‌اندازی گردید.