حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال با توجه به رویکردها و الزامات آن

شما اینجا هستید

دکترخوانساری درسومین رویداد کلا ن داده‌ها؛

حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال با توجه به رویکردها و الزامات آن

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات، در این رویداد دکترخوانساری در ابتدا ضمن تشکر از سازمان تنظیم مقررات، در خصوص پیگیری رگولاتوری کلان داده گفت: اگر امروزه حرکت به سمت تحول و یا اقتصاد دیجیتال را به عنوان حرکت اجتناب ناپذیر ناشی از توسعه فضای مجازی درکشور دنبال می کنیم قطعا باید به الزامات، رویکردها وضرورت‌‌های این حوزه توجه جدی داشته باشیم.

وی ادامه داد، در گذشته حل مسائل به صورت سنتی صورت می گرفت ولی در شرایط جدید با توجه به رد یا اثر دیجیتالی که فعالیت‌های روزمره مردم، حادث می کند حل مسائل ضرورتاً به رویکرد پردازش‌های بیگ دیتا مربوط خواهد شد و در خدمات شهری، خدمات سلامت و تصمیم گیری‌های کلان ملی، ناگزیر به حرکت به سمت آن خواهیم بود. در این باره چنانچه از قبل پیش بینی‌ها و برنامه ریزیها صورت گیرد وتکالیف دولت و بخش خصوصی را بدانیم وچالشها بررسی شود، قادر خواهیم بود با برنامه ریزی مناسب از تبدیل شدن فرصت به چالش جلوگیری کنیم و این یکی از وظایف پژوهشگاه است و امیدواریم با همکاری سازمان تنظیم مقررات و وزارتخانه به عنوان نهاد بالادستی، این حرکت باعث ایجاد رقابت و نوآوری در بازار شود. وی افزود حجم، تنوع، سرعت، تغییرپذیری در داده‌‌های کلان باعت بررسی استانداردها، حوزه امنیت، حوزه کسب وکار، چالش‌های حقوقی و  ارزیابی وضعیت این حوزه در کشور می شود.

دکتر خوانساری گفت:  چالشهایی وجود دارد که ضرورت برگزاری این برنامه را ایجاد می کند. از یک طرف در حوزه پردازش کلان داده، حجم بالایی از داده را داریم ولی از طرف دیگر شفاف نبودن فرایند پردازشی را داریم. در حوزه کلان داده، مرزی بین داده‌‌های حساس و غیر حساس وجود ندارد. حجم عظیمی از اطلاعات شخصی در حال جمع شدن است و این اطلاعات از طریق گوشی‌ها و اپلیکیشن‌ها در اختیار شرکت‌‌های جمع آوری کننده دیتا قرار میگیرد. چالش بعدی تغییر در تعادل قدرت بین دولت و بخش خصوص است و این موضوع باعث تضعیف حاکمیت دولتها بر شهروندان می شود. درحوزه بیگ دیتا تمایزی در داده‌ها و کیفیت آنها وجود ندارد وممکن است دچار عدم وجود یک نمای بیطرفانه از موضوعات شویم یعنی حجم بالایی از داده‌‌های بی کیفیت در یک سیستم کلان داده، ممکن است تصمیم سازی نامناسبی را ایجاد کند و پردازش داده‌‌های بی کیفیت ممکن است تصمیمات سیاستی ونامناسبی در سطح کلان به وجود آورد، بحث از بین رفتن اطلاعات وجود دارد،  با توجه به نگهداری سابقه جستجوها و ایمیل هر شخص، به صورت اتوماتیک اخبار خاصی به وی داده می شود، این سوابق از اطلاعات گذشته منتج می شود و این باعث می شود اخبار و اطلاعات مهم در اختیار شخص قرار نگیرد و چالش بعدی ایجاد نابرابری و تبعیض در دسترسی به اطلاعات و خدمات در میان اشخاص و گروه‌‌های که دارای ویژگی‌های مشترک هستنند، می‌باشد.

وی افزود: در این حوزه دو دسته وجود دارند کنترل کننده یا واپایشگر، یعنی کسانی که داده تولید می کنند و کسانی که داده را مصرف می کنند و پردازش کننده داده هستند. در این همایش گزارش آماری مفصلی از دستگاه‌های مختلف ارائه خواهد شد که جزئیات آن برای تصمیم گیری دستگاه‌های مختلف مورد نیاز می‌باشد.

دکتر خوانساری گفت: مسیر حرکت به سمت داده‌‌های کلان از مسیر داده‌‌های باز دولت می گذرد اگر ما در دولت داده‌‌های خود را باز نکنیم و در اختیار کسب وکار‌های نوآور قرار ندهیم و جریان دسترسی را برای تبدیل اطلاعات به سرمایه‌‌های ملی ایجاد نکنیم اتفاق مناسبی به صورت معادل در بخش خصوصی نخواهد افتاد.

وی در ادامه  از تمامی شرکت کنندگان از سازمان‌های مختلف،پژوهشگران، دانشگاهیان، کسب وکار‌های بخش خصوص و نوپا خواست کسب و کار‌های مبتنی بر داده که سرمایه‌‌های بسیار مهمی برای ایجاد رقابت، رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور هستند داده را را باز کنیم و در اختیار دیگران قرار دهند.

دکتر خوانساری بیان کرد: از جمله فعالیت‌های پژوهشگاه در این بحث مخزن کتابخانه دیجیتال است که در آن منابع اطلاعاتی پروژه‌‌های ۵ سال گذشته شامل ۳۰۰۰ پروژه، باز و در اختیار همه قرار گرفته است. چنانچه دستگاه‌های که حجم بالایی از اطلاعات و خدمات دارند بویژه حوزه‌‌های شهرداری بتوانند داده‌‌های شهری، ترافیکی وشهرسازی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند، حرکت به سمت کلان داده‌ها شفاف خواهد شد.

خوانساری در انتها افزود پژوهشگاه در جایگاه نهاد مشاوره ای و پژوهشی وزارت آماده برگزاری کارگاه‌های توجیهی و مشاوره ای در این حوزه می‌باشد. وی ابراز امیدواری کرد که این رویداد با بازخوردمناسب، مسیر حرکتی اش را برای ادامه خدمات حوزه کلان داده ادامه دهد.