جلسه هشتم فروم کلان داده‌ها با موضوع امنیت در کلان داده‌ها برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات در این جلسه ابتدا پس از بررسی تأثیر ویژگی‌‌های ذاتی کلان‏ داده ‏ها در ملاحظات امنیتی، به دسته بندی مسائل امنیتی موجود در فناوری‏‌های مرتبط با این موضوع پرداخته شد. سپس انواع ریسک‌‌های امنیت اطلاعات مرتبط با این حوزه معرفی شدند.

در انتها برخی از راهکارها جهت کاهش ریسک و مقابله با مسائل امنیتی کلان ‏داده‏‌ها ارائه گردید و جایگاه آن‏ها با توجه به معماری مرجع کلان داده ‏ها تبیین شد. از جمله این راهکارها که با جزییات بیشتر ارایه گردید گمنام سازی داده‌ها پیش از تحلیل آنها جهت حفظ حریم خصوصی کاربران بود.