کارگاه ارائه مهمترین دستاوردهای پروژه رگولاتوری کلان داده‌ها برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای توسعه خدمات کلان داده‌ها در سطح ملی نیاز به تعیین و تعریف قانونی بازیگران اصلی، حدود و دامنه وظایف آنها و نحوه نظارت بر فعالیتشان بوده و لذا، شناخت و تعیین ضوابط و مقررات لازم، در قالب لایحه‌‌های قانونگذاری، مصوبه­‌‌های فنی و حقوقی از ضرورت‌های ملی می­ باشد. در همین راستا، پروژه‌ پژوهشی با عنوان "بررسی پیش نیازها و تبیین ویژگی­ها و چارچوب­‌های فنی و زیرساختی و الزامات حقوقی، مقرراتی و قانونی امکان بهره‌گیری و ارایه خدمات کلان داده‌ها" در پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه به کارفرمایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال اجرا است که هدف از اجرای آن، تعیین نحوه فعالیت فراهم­ آورندگان خدمات و پیشنهاد راهکارها و ضوابط مورد نیاز جهت ارائه خدمات و نحوه نظارت بر آنها است.

بنابر این گزارش در ابتدای کارگاه توضیحاتی در خصوص پروژه رگولاتوری کلان داده‌ها و ابعاد آن ارائه و در ادامه جلسه اهم دستاورد‌های حقوقی، کسب‌وکاری و فنی مطرح گردید.

سرفصل مطالب اصلی ارائه شده در جلسه شامل شناخت و ارائه مفاهیم علمی و فنی کلان‌داده‌ها،مقدمه و کلیات رگولاتوری کلان داده‌ها، شناخت و ارائه ابعاد و مدل‌‌های مختلف فناوری کلان‌داده‌ها، بازار جهانی کلان داده‌ها، استاندارد‌های جهانی موجود "کلان‌داده‌ها" و تجزیه‌وتحلیل آنها، رویکرد نظام‌‌های حقوقی در خصوص رگولاتوری کلان داده‌ها، نظام‌‌های حقوقی ایران در مواجهه با فناوری کلان داده‌ها، ارائه ساختار و مدل جهت تنظیم مقررات داده‌ها و کلان داده‌ها در کشور می‌باشد. در انت‌های جلسه سؤالات حاضرین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.