کارگاه "استفاده از پلتفرم‌های ارتفاع بالا و پایین و وسیله هوایی بدون سرنشین (UAV) در نسل آینده مخابرات سیار" برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات وفناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، به مناسبت هفته جهانی فضا این کارگاه توسط  دکتر سعیده پارسایی فرد، دکتر مینا باغانی، مهندس حسین صفی،  مهندس محمد تقی دبیری برگزار گردید.

بنا بر این گزارش این نوع از پلتفرم‌ها در حال حاضر به صورت گسترده در زمان بحران‌‌های طبیعی جهت ایجاد یک زیر ساخت جایگزین مخابراتی استفاده می شود. با توجه به تنوع این سامانه‌ها از نظر قابلیت‌‌های پروازی، حرکتی و محموله مخابراتی قابل حمل استفاده از این سامانه‌ها با چالش‌‌های گسترده ای رو به رو است.

درابتدای این کارگاه، انواع این سامانه‌ها و قابلیت‌‌های ان بررسی شد. سپس شرکت‌‌های سازنده سامانه‌های  پلتفرم ارتفاع پایین ([۱]LAP) و پلتفرم ارتفاع بالا ([۲]HAP) معرفی گردید و پروژه‌‌های در حال انجام در کشور‌های مختلف بررسی شد.

همچنین کاربرد‌های اخیر این سامانه‌ها در شهر‌های هوشمند و سرویس‌‌های اینترنت اشیا بررسی شد و به صورت خاص استفاده از وسیله هوایی بدون سرنشین ([۳]UAV) و همگرایی آن در آینده نزدیک با نسل پنجم مخابرات سیار عنوان شد.

در انتها رویکرد جدید شرکت‌های استارت آپ در استفاده از این پلتفرم‌ها و ارایه سرویس‌‌های جدید در جهان در راستای ارایه خدمات محیط زیست، نقشه برداری سه بعدی، مدیریت اجرای پروژه‌‌های بزرگ و مدیریت ترافیک نیز بررسی گردید.

[۱] Low Altitude Platform

[۲] High Altitude Platform

[۳] Unmanned Aerial Vehicle