کارگاه "مروری بر مفاهیم و معماری فناوری زنجیره بلوکی" برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در این کارگاه، ابتدا مفاهیم فنی پایه‌ای زنجیره بلوکی شامل زنجیره بلوکی، دفترکل توزیع شده، ویژگی‌ها و خصیصه‌‌های زنجیره بلوکی توضیح داده شد.

سپس  معماری فناوری زنجیره بلوکی به صورت گسترده همراه با بیان یک نمونه سناریو و شرح معماری‌‌های ارائه شده توسط IBM و ITU مطرح گردید.همچنین درمورد انواع شبکه‌‌های زنجیره بلوکی و مفاهیم پلتفرم‌‌های زنجیره بلوکی بحث شد و برخی سرویس‌‌های عمومی در این پلتفرم‌ها معرفی شدند.
در ادامه کارگاه، دو سکوی مهم زنجیره بلوکی اتریوم و فبریک از منظر فنی مورد بررسی قرار گرفتند و ساختار، معماری و کاربرد‌های این دو پلتفرم مطرح، شرح داده شد.
 در انتها، این نشست با پاسخ به پرسش‌‌های حاضرین در جلسه پایان یافت.