سمینار "خطرات ناشی از تشعشعات الکترومغناطیسی بر سلامت افراد" برگزار گردید

شما اینجا هستید

این سمینار به عنوان دستاورد حاصل از انجام مأموریت مطالعاتی " تحلیل و بررسی تشعشعات الکترومغناطیسی زیر۱۸GHz و خطرات ناشی از این تشعشعات بر سلامت افراد" با حضور تیم اجرایی و جمعی از مدیران و كارشناسان پژوهشگاه برگزار گردید.

 بنا بر این گزارش در ابتدا انواع میدان­‌های الکترومغناطیسی و منابع این میدانها، مکانیزم‌‌های بیوفیزیکی اثر میدان‌‌های الکترومغناطیسی بر بافت­‌های زنده  و اثرات بیولوژیکی، اختلالات و بیماری‌‌های ناشی از مواجهه با میدان‌‌های الکترومغناطیسی مورد اشاره قرار گرفت. سپس دوزیمتری الکترومغناطیسی و کاربرد‌های آن در تعیین میزان اثر پذیری بدن از تابش میدان­ها معرفی شد. در ادامه، با اشاره به آسیب­ پذیر بودن بیشتر  زنان باردار و کودکان، اثرات میدان‌های الکترومغناطیسی بر سلامت این دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. سپس، قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با تشعشات الکترومغناطیسی معرفی شد و سازمان‌‌‌های مرتبط با این موضوع به همراه کار‌های انجام شده توسط سازمان­ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه­‌های داخل کشور معرفی گردید.

در پایان با اشاره به کاستی­‌های موجود در هر دو حوزه قوانین و مقررات، و تحقیقات، پیشنهاد­هایی برای انجام فعالیت­‌های جدی  در رابطه با مخاطرات تابش امواج الکترومغناطیسی بر انسان­ها ارائه شد.