کارگاه "آشنایی با انواع اینفوگرافیک، كاربردها و تکنیک‌های طراحی آن" برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)  در ابتدای این کارگاه مقدمه و تعاریفی در خصوص اینفوگرافیك، مزایا وکاربرد‌های آن،  ارائه نمونه‌هایی از اینفوگرافیك‌‌های طراحی شده ایران و جهان، ساختار و معرفی قسمت‌‌های اصلی آن، انواع ونقش خلاقیت در اینفوگرافیک ارائه شد.

بنا بر این گزارش در بخش بعدی این کارگاه۸ تكنیك اصلی طراحی اینفوگرافیك، معرفی شد . سپس مطالبی در خصوص ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮐﺴﻞ، ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و  . . . ارائه گردید.

در انت‌های کارگاه مطرح گردید که  اهداف برگزاری این کارگاه شامل ایجاد توانایی در مخاطبان به منظور شناسایی كاربردها و استفاده از اینفوگرافیك در راستای وظایف محوله، تسهیل در امر تصمیم سازی برای مدیران ارشد و بالادستی با استفاده از اینفوگرافیك‌ها، آشنایی مقدماتی با تكنیك‌‌های ارائه گزارشات عملکرد، مالی، مدیریتی، آماری و . . . با بهره گیری از اینفوگرافیك‌ها و شیوه‌‌های نوین دیداری سازی داده‌ها و اطلاعات در بستر‌های مختلف و انتقال تأثیرگذارتر و ماندگارتر مفاهیم آموزشی است.