كارگاه آموزشی " بررسی و امکان سنجی راه انـدازی آزمایشگاه ارزیـابی و اعتبارسنجی خدمات پـیـام رسـان " برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، در کارگاه مذکور ابتدا مطرح شد که تست و ارزیابی نرم‌افزار فرآیند اجرای یک برنامه کاربردی با هدف پیدا کردن اشکالات و متعاقبا بهبود کیفیت آن است.

بنا بر این گزارش در ادامه بیان شد که در این راستا تست و ارزیابی نرم‌افزار به عنوان یك فرایند كلیدی در تضمین كیفیت سیستم‌‌های نرم افزاری ایفاء نقش می‌كند. در حال حاضر تست به عنوان یك صنعت در حوزه نرم‌افزار محسوب می‌شود و ارزیابی نرم‌افزارها و پیام‌رسانها از آن جهت که نقاط ضعف و قوت آنها شناسایی شده و کاربران را برای استفاده از آنها راهنمایی می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

همچنین گفته شد برای ارزیابی پیام‌رسانها در آزمایشگاه باید نیازمندی‌های تست و بخش‌های مختلفی که باید ارزیابی شوند شناسایی شوند. در این راستا، نیازمندی‌های یک نرم‌افزار و پیام‌رسان بطور کلی به دو بخش نیازمندی‌های کارکردی و غیرکارکردی تقسیم می‌‌گردد. نیازمندی‌های کارکردی به آنچه که مستقیما به کارکرد نرم‌افزار و عملکرد آن مربوط می‌شود بر می‌گردد در حالیکه نیازمندی‌های غیرکارکردی پارامترهایی که مستقیما در کارکرد نمایش داده‌ نمی‌شوند بلکه کیفیت کارکرد یک نرم‌افزار را مشخص می‌کنند را در برمی‌گیرد.

در انتها مطرح گردید که در این پژوهش، آزمون‌ها و ارزیابی‌‌های مختلف لازم برای سنجش صحت عملکرد سامانه‌‌های پیام‌رسان مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته‌اند تا بتوان با شناسایی بهتر حوزه، دانش لازم برای اجرایی نمودن این آزمون‌ها در قالب آزمایشگاه ارزیابی و اعتبارسنجی خدمات پیام‌رسان را کسب نمود. برای این منظور ابتدا آزمون‌‌های مختلف نرم‌افزار و استاندارد‌های مربوط به آنها مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و آزمون‌‌های لازم برای تست‌‌های عمومی و غیرکارکردی سامانه‌‌های پیام‌رسان استخراج شده‌اند. سپس با تعریف، شناسایی و دسته‌بندی قابلیت‌‌های مختلف سامانه‌‌های پیام‌رسان، سناریو‌های آزمون برای قابلیت‌‌های کارکردی خاص این سامانه‌ها تدوین شده است.