مهندس جهانگرد: با انجام پروژه‌های مشترک کاربردی و پژوهشی پاسخگوی نظام سلامت ایران باشیم

شما اینجا هستید

در همایش هفتمین کنفرانس سلامت الکترونیک و دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشكی؛

مهندس جهانگرد: با انجام پروژه‌های مشترک کاربردی و پژوهشی پاسخگوی نظام سلامت ایران باشیم

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، مهندس جهانگرد  معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همایش هفتمین کنفرانس سلامت الکترونیک و دومین کنگره ملی انفورماتیک گفت:یکی از شریف ترین حوزه‌‌های خدمت، حوزه سلامت است و در هر جامعه ای کیفیت ارائه خدمات سلامت، کیفیت و نحوه ارائه خدمات و نحوه تعامل خدمتگزاران حوزه سلامت با مردم بسیار حائز اهمیت است و باید توانست  از تکنولوژی و بهره وری نهادها و بهبود استانداردها، بهره برد.

بنا بر این گزارش وی گفت: در روند و فرا روند ارتباطات در دنیا، تقریباً سه دسته محصول در دنیای IT داریم: بسترسازی شبکه، محتوای شبکه که شامل داده و سرویس‌هاست و دسته سوم ترمینالها که ابزار‌های واسط بین سیستم و انسان هستند. وی در ادامه ابراز داشت در حوزه شبکه سازی، شبکه نسل پنجم و ابری را داریم و معماری دنیای ارتباطات با نسل پنجم به طور کلی تغییر می یابد. از نسل پنجم به بعد به دلیل ورود هوشمند سازی در پیرامون خودمان، دیتای زیادی داریم که در جایی متمرکز شده و بسته به انواع کاربردها کنترل می شوند و در پی آن، معماری و ساختار ارتباطات تغییر زیادی می کند و سرعت در این مورد بسیار مهم است.

همچنین وی بیان کرد که در حوزه  اینترنت اشیاء هر پدیده ای در نظام سلامت، هوشمند می شود و حتی می توان در مورد نحوه کارکرد آنها دستور داد.

وی هوش مصنوعی، رباتیک و بکارگیری ابزار‌های الکترومکانیک را در حوزه سلامت الکترونیک حائز اهمیت دانست.

معاون وزیر ارتباطات بیان داشت که باید حواسمان باشد سراغ ابزار‌های هزینه آور نرویم و ادامه داد که زندگی شهری و بیماریها و پیچیدگی‌های آنها ، نوع خدمت سلامت را سخت تر کرده و انتظارت مردم زیاد شده است و باید متوجه فضای نیازها باشیم.

همچنین وی گفت اینترنت اشیاء و بیگ دیتا  و  داده‌‌های مبتنی بر پارامتر‌های بیولوژیک و زیستی در حوزه سلامت از موضوعات استراتژیکی هستند که متأسفانه به آن نپرداخته ایم و کمی در آنها عقب هستیم.

مهندس جهانگرد نقش گوشی‌ها و شبکه‌‌های اجتماعی در حوزه سلامت را بسیار مهم دانست و افزود هوش مصنوعی، نرم افزارها و علوم داده‌ها باید به کمک حوزه سلامت بیایند.

سپس وی به تشریح موضوع زنجیره بلوکی  و تعریف و نقش آن در حوزه سلامت پرداخت.

مهندس جهانگرد بیان داشت که  دانشکده انفورماتیک، مرکز تحقیقات مخابرات ( پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)، دانشکده مهندسی پزشکی و شرکت‌های فعال در این حوزه باید بتوانند با پلتفرم مشترک، کار‌های کاربردی و پژوهشی که پاسخگوی نظام سلامت ایران باشند را انجام دهند.

وی وجود دانشکده انفورماتیک در حوزه سلامت را ابزار توانمندسازی کارفرما دانست و گفت در بحث کارفرمایی کسانی هستند که هم پزشکی می دانند و هم انفورماتیک.

در انت‌های سخنرانی،  معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های خصوصی نرم افزاری و سخت افزاری را در حوزه تکنولوژی و انجام کار‌های وسیع و گرفتن سفارشات بسیار مهم دانست و افزود با رایزنی‌‌های انجام گرفته با دکتر خوانساری ریاست پژوهشگاه، آمادگی پژوهشگاه ارتباطات برای حرکت مشترک در حوزه علوم داده و انفورماتیک و تعریف پروژه‌‌های مشترک اعلام شده است.