پژوهشگاه به عنوان یک نهاد دولتی می بایست شرکتهای فعال در حوزه رایانش ابری را رتبه بندی نماید.

شما اینجا هستید

دکتر خوانساری در مراسم اختتامیه چهارمین رویداد بزرگ سالانه رایانش ابری ایران:

پژوهشگاه به عنوان یک نهاد دولتی می بایست شرکتهای فعال در حوزه رایانش ابری را رتبه بندی نماید.

 به گزارش روابط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، دکتر خوانساری رئیس پژوهشگاه  در مراسم اختتامیه چهارمین رویداد بزرگ سالانه رایانش ابری ایران  گفت: پژوهشگاه به عنوان یک نهاد دولتی می بایست  شرکت‌های فعال در حوزه رایانش ابری را رتبه بندی نماید و شرکت‌های خصوصی نیز ملزم به رعایت استاندارد‌های تعیین شده خواهند بود.

بنا بر این گزارش دکتر خوانساری ضمن بیان مطلب فوق افزود: با رعایت استاندارد و شاخص‌ها اعتماد مخاطبان جلب خواهد شد و در نتیجه شاهد توسعه بازار در این حوزه خواهیم بود. وی گفت: بسیاری از افراد در دولت خواهان یک رتبه بندی دقیق در بخش خصوصی هستند تا اعتماد بین بخش دولتی و خصوصی کسب گردد.

رئیس پژوهشگاه در بخش دیگر سخنان خود گفت: ما باید رویکردمان در حوزه رایانش ابری ارائه خدمات بین المللی و توسعه خدمات در بازار بزرگتر باشد و برای دستیابی به این مهم می بایست شرکت‌های خصوصی در بازار‌های بین المللی به جای رقابت، اتحاد داشته باشند.

دکتر خوانساری در ادامه اضافه کرد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حمایت از استارت آپ‌ها در حوزه رایانش ابری به این هم افزایی کمک خواهد کرد.

وی در پایان گفت: انجمن رایانش ابری می بایست گزارش سالانه ای در خصوص رشد بازار در کشور ارائه کند و با تعیین اولویت و برنامه‌ها، خط و خطوط کاری را به بخش دولتی معرفی نماید.

گفتنی است در پایان مراسم اختتامیه چهارمین رویداد بزرگ سالانه رایانش ابری ایران، از استارت آپ‌‌های منتخب از نگاه کاربران، مقالات برتر ارائه شده در همایش و حامیان رویداد با اهدای تندیس، تقدیر گردید.