نشست مشترک دو پژوهشگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطللاعات

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ( مرکز تحقیقات مخابرات ایران) دکتر خوانساری و اعضای هیأت رئیسه پژوهشگاه ICT با  دکتر صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران و دیگر مدیران آن پژوهشگاه دیدار كردند.

بنا بر این گزارش در این جلسه پس از معرفی حوزه‌‌های فعالیت طرفین و شناخت کامل از موضوعات کاری، اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌‌های طرفین مطرح گردید و سپس در خصوص نحوه همكاری دو پژوهشگاه و تعامل در انجام پروژه‌‌های مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند. همچنین مقرر شد تا نشست مشترک هیأت رئیسه دو پژوهشگاه به صورت ماهانه به میزبانی طرفین برگزار گردد و در خصوص انجام اقدامات مشترك فی ما بین دو پژوهشگاه تصمیم سازی انجام گیرد.