سمینار کاربرد هوش مصنوعی در فناوری‌های ارتباطات برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، سمینار کاربرد هوش مصنوعی در فناوری‌‌های ارتباطات با حضور  دکتر خوانساری رئیس پژوهشگاه، محققین و کارشناسان این حوزه برگزار گردید.این سمینار که توسط دکترواعظ پور برگزار گردید در  مورد کاربرد تکنیک‌‌های هوش مصنوعی در شاخه‌‌های مختلف فناوری‌‌های ارتباطات بود.

 بنا بر این گزارش ابتدا مسئله نیاز به استفاده از این تکنیک‌ها در شبکه‌‌های ارتباطی برای افزایش هوشمندی شبکه‌ها، ساده‌تر کردن مدیریت شبکه‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری مطرح شد. سپس، تکنیک‌‌های گوناگون هوش مصنوعی (ابزار‌های یادگیری ماشین، سیستم‌‌های خبره، الگوریتم‌‌های فرامکاشفه‌ای و ...) معرفی گردید و فناوری‌‌های نوین در حوزه‌‌های مختلف فناوری‌‌های ارتباطات مانند شبکه‌‌های نرم‌افزار محور، اینترنت اشیاء، شبکه‌‌های ۵G، شبکه‌‌های نوری، شبکه‌‌های کوانتومی و زنجیره بلوک که مکانیزم‌‌های هوش مصنوعی می‌توانند به آنها برای رسیدن به کارایی بالاتر کمک نمایند به همراه نمونه‌هایی از هریک مطرح گردید.