دومین جلسه فروم اقتصاد دیجیتال در پژوهشگاه برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) دومین جلسه فروم اقتصاد دیجیتال توسط پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا   با حضور معاون محترم وزیر، آقای مهندس جهانگرد و آقای دکتر خوانساری ،ریاست محترم پژوهشگاه  و معاونین پژوهشگاه و حضور جمعی از اساتید دانشگاهی آقایان دكتر جهانگرد، دكتر محمودزاده و مهندس رستگار و مدیران و پژوهشگران در سالن آموزش پژوهشگاه با موضوع چارچوب سیاست‌گذاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی  برگزار گردید .

بنا بر این گزارش هدف از این جلسه، یافتن چارچوبی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصاد دیجیتالی می‌باشد. به این منظور، لازم است توانمند ساز‌های اقتصاد دیجیتالی شناخته شوند و سیاست‌‌های لازم برای توسعه آنها، تدوین گردد.

"زیرساخت، سرمایه لازم برای تحقیقات و نوآوری، محیط رگلاتوری و نیروی کار ماهر"، توانمند ساز‌های اقتصاد دیجیتالی را تشکیل می‌دهند که با تقویت آنها، توسعه اقتصاد دیجیتالی ممکن می‌گردد. بر این اساس، در این جلسه، چارچوبی جهت برنامه‌ریزی برای اقتصاد دیجیتالی، که به‌نوعی مباحث جلسات آینده فروم را تشکیل می‌دهد، پیشنهاد گردید.