دورۀ آموزشی پیشرفتۀ IPv6 در پژوهشگاه برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) یک دورۀ آموزشی پیشرفتۀ IPv6 با نام Implementing IPv6 Network  به مدت ۴۰ ساعت از تاریخ ۱۷ الی ۲۶ اردیبهشت  برای سازمان‌ها و شرکت‌‌های زیرمجموعۀ وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و همچنین شرکت‌‌های خصوصی، در پژوهشگاه برگزار گردید.

بنا بر این گزارش در این دوره، تعداد ۳۰ نفر از کارشناسان مخابراتی کشور از ۱۱ شرکت و سازمان مختلف شامل اپراتور‌های  مخابراتی، اپراتور‌‌های تلفن همراه ،ISP، ارائه دهندگان خدمات محتوا و مراکز داده از جمله سازمان فن‌آوری اطلاعات، شرکت ارتباطات زیرساخت،  مخابرات ایران و  همراه اول حضور داشتند.

گفتنی است در این دوره علاوه بر ارائۀ مباحث تئوری ، پیکربندی و پیاده سازی مطالب فوق نیز انجام گردید. به شرکت کنندگان مدرک حضور در این دوره اعطاء می گردد. سرفصل‌‌های ارائه شده در این دوره بشرح ذیل می‌باشد:

 

ICMPv6 

Auto-configuration of IPv6

ND

DHCPv6

IPv6 Dynamic Routing 

IPv6 Transition Mechanisms

DNS