نخستین جلسه فروم اقتصاد دیجیتال در پژوهشگاه برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این جلسه با حضور مهندس جهانگرد معاون فناوری  و نوآوری وزیر ارتباطات، دكتر خوانساری رئیس پژوهشگاه ،  معاونین پژوهشگاه و جمعی از اساتید دانشگاهی برگزار گردید.

بنا بر این گزارش،‌ در اولین جلسه فروم اقتصاد دیجیتال، موضوعات مختلفی در زمینه‌‌های تبیین گستره اقتصاد دیجیتال، چگونگی نگرش به اقتصاد دیجیتال، نداشتن دید جزیره‌ای به این اقتصاد ، تكنولوژی و بیكاری و بحث قانون و دولت در حوزه دیجیتال مطرح گردید.

در جلسه مذكور بر لزوم تعیین شاخص‌ها برای اندازه‌گیری بخش‌‌های مختلف اقتصاد دیجیتال اشاره شد.

همچنین بر تولید ثروت توسط اقتصاد دیجیتال و نهایتا بر تولید اشغال توسط ثروت تاكید گردید.

گفتنی است، مقرر شد این جلسات به صورت ماهیانه و با سوالات مهم مطرح در این حوزه، برگزار شود.