معرفی نوآوران مسابقات چالش نوآوری کسب و کارهای نوپا در طرح جویشگر بومی

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، مراسم  معرفی برندگان و اعطای جوایز اولین دوره مسابقات چالش نوآوری در طرح جویشگر بومی در پژوهشگاه  برگزار گردید.

بنا بر این گزارش در ابتدای این مراسم دكتر علیرضا یاری مجری طرح جویشگر بومی اظهار داشت: برگزاری این مسابقات باعث گردید از یک طرف بسیاری از نخبگان و دانشگاهیان کشور از خدمات جویشگر‌های بومی آگاهی یافته و به منظور حل چالش‌‌های نوآوری آنها در این مسابقات شرکت کرده و با یکدیگر به رقابت بپردازند و از طرف دیگر شرکت‌های نوپای فعال در طرح جویشگر  توانستند با مشارکت حداکثری نخبگان و نوآوران کشور به راه حل‌‌های نوآورانه و بومی برای توسعه محصولات داخلی شان دست یابند.

همچنین مجری طرح در ادامه افزود طرح جویشگر بومی  مشتمل بر حدود۴۰ پروژه  تحقیقاتی و توسعه ای بوده است که یکی از آنها پروژه حمایت از جویشگرمتنی شرکت پارسی جو بوده است، در حالیکه پروژه‌‌های دیگر آن در راستای حمایت از کسب و کار‌های نوپایی  بوده است که ارایه دهنده خدمات متنوع دیگری همچون خدمات ترجمه، توسعه خط وزبان فارسی، دانشنامه آزاد، پلتفرم نقشه و تبلیغات بوده است. از این رو بدلیل آنکه موضوع تحقیق و توسعه در این شرکت‌های نوپا  بسیارمهم  و از طرفی بسیار پرهزینه می‌باشد، تصیم گرفته شد از طریق پلتفرم نوآوید که مبتنی بر رویکرد جمع سپاری و نوآوری باز می‌باشد اولین دوره مسابقات  برای حل چالش‌‌های نوآوری در شرکت‌های فعال در طرح جویشگر بومی  برگزار شود. 

در ادامه مراسم، دكتر یاری ضمن تقدیر از نوآوران برتر اشاره داشتند مدل‌های مشابه پلتفرم نوآوید در کشور‌های دیگر به سرعت رشد داشته است چراکه سازمان‌های موفق به موضوع تحقیق و توسعه اهمیت می دهند و ترجیحشان انجام این فعالیتها توسط  نوآوران و نخبگان خارج از سازمان می‌باشد. از این رو وی تاکید داشت امسال که سال حمایت از تولید ملی  می‌باشد برگزاری چنین رویدادهایی با هدف حل چالش‌های  نوآوری در توسعه محصولات داخلی استمرار یابد و به عنوان یک الگوی موفق در سایر طرح‌‌های ملی و تحقیق و توسعه مورد حمایت  و استفاده جدی قرار گیرد.

بنابراین گزارش، در ادامه این مراسم دکتر محمدیان به عنوان مجری علمی برگزارکننده چالش‌‌های نوآوری اظهار داشتند: در طی فرایند برگزاری مسابقات که حدود شش ماه به طول انجامید سعی گردید با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با شرکتها و نیز ایجاد کمیته‌‌های راهبری و فنی و داوری و نیز برگزاری کارگاه‌‌های آموزشی متعدد برای نوآوران، ضمن فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در خصوص خدمات شرکت‌های فعال در طرح جویشگر بومی، بستر مناسب برای حل چالش‌‌های نوآوری شرکتها نیز فراهم گردد.

محمدیان گفت برگزاری مسابقات چالش نوآوری از طریق پلتفرم نوآوید در طرح جویشگر بومی، رویکرد نوینی برای  توسعه نوآوری و تحقیق و توسعه در شرکت‌های ایرانی بوده است و از این رو  با برخی ساختار شکنی‌ها  نیز همراه بوده است.   وی افزود اکثر شرکت‌های ایرانی در حال حاضر برای توسعه نوآوری از پارادایم نوآوری بسته یعنی استخدام و بهره گیری از توانمندی نیرو‌های داخلی استفاده می نمایند اما در این رویداد سعی گردید فرهنگ سازی و آگاهی لازم در خصوص نوآوری بازصورت گرفته و شرکت‌های فعال در طرح جویشگر متقاعد به استفاده از نخبگان خارج از سازمان شوند. از طرف دیگر  در این رویداد مسائل کلان و مبهم شرکتها به چالش‌های خرد و قابل حل اما چالش برانگیز فرموله گردید و این موضوع برای اولین بار درکشور توسط کارشناسان نوآوید انجام شد. از این رو این امکان فراهم گردید که  نوآوران بجای ارایه پروپوزال اقدام به ارایه راه حل‌‌های نهایی نمایند. از طرفی از آنجا که برگزاری این رویداد مبتنی بر رویکرد جمع سپاری نیز بوده است از این رو این امکان فراهم گردید برای هر چالش تعداد راه حل‌‌های بسیارتوسط شرکت کنندگان مختلف قابل ارایه و بهره برداری باشد. در ضمن بهره گیری از پلتفرم نوآوید باعث گردید شرکت‌های فعال در طرح جویشگر از رویکرد نوینی جهت جذب و استخدام نیرو‌های مستعد و توانمند بهره گیرند. بدین صورت  که از یک طرف بجای استخدام بلند مدت افراد توانستند صرفا برای حل چالش‌هایشان بصورت فریلسنری هزینه کمتری پرداخت نمایند و از طرف دیگر آن دسته از شرکتهایی هم که تمایل به استخدام داشتند توانستند بجای ارزیابی غیرواقعی رزومه افراد بصورت واقعی استعداد و  توانمندی آنها  را در حل چالش‌‌های واقعی  شرکت شان محک زده و از این طرق افراد واقعاً مستعد را استخدام نمایند.

لازم به ذکر است در پایان این رقابت‌ها در مجموع تعداد ۲۳ نفر حایز رتبه‌‌های اول تا سوم گردیده و به عنوان نوآوران برتر  جوایزشان را دریافت نمودند.  علاقه مندان جهت اطلاع از اسامی برندگان اولین دوره مسابقات چالش نوآوری در طرح جویشگر بومی می توانند به سایت نوآوید به آدرس www.noavid.ir مراجعه نمایند.