جلسه معارفه مدیران جدید پژوهشگاه برگزار شد

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، دكتر خوانساری در این جلسه ضمن تقدیر و تشكر از مدیران پیشین گفت: امیدوارم مدیران ما همانند سابق امانتداران خوبی برای جایگاههایی باشند كه در آن قبول مسئولیت نموده اند و با حركت در مسیر اهداف عالیه پژوهشگاه و كشور بتوانند آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را در قالب وظایف پژوهشگاه جامه عمل بپوشانند.

بنا بر این گزارش، در جلسه معارفه امروز ، مدیران سابق و مدیران منصوب شده ، هر یك نقطه نظرات خود را عنوان كردند. مدیران سابق عملکرد زمان مدیریت خود را تشریح نموده و برای مدیران جدید آرزوی موفقیت نمودند و نیزمدیران منصوب شده با اشاره مختصری به برنامه‌‌های پیش رو نسبت به كارآمدی هرچه بیشتر عملكرد زیرمجموعه خود ابراز امیدواری داشتند.

این گزارش حاكی است، در پایان جلسه لوح‌های تقدیر و تشكر به مدیران پیشین اهدا گردید و مدیران جدید نیز حكم‌های خود را از دكتر خوانساری دریافت نمودند.

گفتنی است طی احكام جداگانه ای از طرف دكتر خوانساری، دكتر محمدشهرام معین به سمت سرپرست پژوهشكده فناوری اطلاعات،‌ دكتر علیرضا یاری به سمت مدیر دفتر آموزش، همكاری‌های علمی و بین المللی، مهندس مجتبی ذنوبی به سمت مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندس احسان كشتكاری به سمت سرپرست دفتر انتقال دانش فنی، دكتر محمدحسام تدین به سمت سرپرست دفتراسناد و منابع علمی، دكتر مریم طایفه محمودی به سمت معاون پژوهشكده فناوری اطلاعات، دكتر پژمان گودرزی به سمت سرپرست گروه سامانه‌‌های پردازش و تحلیل داده‌ها، دكتر نسرین دسترنج به سمت سرپرست گروه خدمات و محتوای الكترونیكی، مهندس مژگان ملایی سنگلجی به سمت سرپرست گروه ارزیابی امنیت شبكه و سامانه‌ها، مهندس زهرا گل میرزایی به سمت سرپرست گروه سكو‌های فناوری اطلاعات و مهندس معصومه عظیم زاده به سمت سرپرست گروه سكو‌های پردازش وب و رایازبان منصوب گردیدند.