بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات موفق به اخذ مسئوليت دبيرخانه كميته "اينترنت اشيا و فناوريهاي مرتبط" گرديد


پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات موفق به اخذ مسئوليت دبيرخانه كميته "اينترنت اشيا و فناوريهاي مرتبط" گرديد
آزمايشگاه پژوهشكده فناوري اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، مسئوليت دبيرخانه كميته "اينترنت اشيا و فناوريهاي مرتبط" را بر عهده گرفت.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات ، در نشست روز يكشنبه مورخه29 بهمن ماه، كميته ملي برق و الكترونيك ايران(INEC)، براي تاسيس كميته فرعي ISO/IECJTC1/SC41 متنناظر با كميته فنيISO/IECJTC1/SC41، پس از معرفي كانديداها، راي گيري بعمل آمد و آقاي مهندس فرزاد ابراهيمي به عنوان رئيس كميته و آقاي دكتر محمد آزادنيا(سرپرست آزمايشگاه فناوري اطلاعات) به عنوان دبير كميته مذكور انتخاب گرديدند.

بنا بر اين گزارش، در نشست مذكور تركيب هيات رئيسه كميته شامل رئيس و دبير كميته، از طريق برگزاري انتخابات در محل سازمان ملي استاندارد ايران مشخص گرديد.

اين گزارش حاكي است، سازمان ملي استاندارد ايران با عنايت به اهميت استاندارد سازي و كاربرد استانداردهاي بين المللي در عرصه تجارت جهاني و ساماندهي هر چه بيشتر مشاركت جمهوري اسلامي ايران در فعاليتهاي كميسيون بين المللي الكتروتكنيك(IEC)، اقدام به تشكيل كميته هاي متناظر با كميته هاي فني(IEC) ، كه وظيفه تدوين استانداردهاي بين المللي دو حوزه برق و الكترونيك را بر عهده دارند، نموده است. نشست اخير نيز به همين منظور برگزار گرديد.