بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

بازديد مديران سازمان تنظيم مقررات از سامانه اندازه گيري شدت تشعشعات امواج راديويي كشور


بازديد مديران سازمان تنظيم مقررات از سامانه اندازه گيري شدت تشعشعات امواج راديويي كشور
جمعي از معاونين و مديران سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي امروز دوشنبه 11 دي ماه با حضور در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات از "سامانه اندازه گيري شدت تشعشعات امواج راديويي در كشور" بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، در اين بازديد، مجري پروژه" سامانه اندازه گيري شدت تشعشعات امواج راديويي كشور"، توضيحاتي در خصوص نمونه بومی سازی شده و روند فعاليتهاي انجام شده پروژه ارائه دادند. همچنین از بستر تست تجهیز شده و روند کالیبراسیون پروب های سامانه در پژوهشگاه نیز بازدید به عمل آمد. سایت پایش کنترل، پایش و نمایش مرکزی نیز از جمله دستاوردهای این پروژه بود که در این بازدید مورد توجه قرار گرفت.

بنا بر اين گزارش، مديران سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، از سایر اجزاء سخت افزاری و نرم افزاری شامل پایه اندازه گیری، بردهای الکترونیکی پروب های الکترومغناطیسی و پروب تلفن همراه نیز بازدید نمودند. مجري پروژه،‌ ضمن اشاره به چالشهاي فناوری نوین به کار رفته در طراحی و ساخت پروب ها در خصوص طراحیف ساخت، مونتاژ، تست و کالیبراسیون پروب ها توضیحات لازم را ارائه نمودند. 

شايان ذكر است خط توليد، تست و کالیبراسیون سامانه بومی سازی شده، در آزمايشگاه این پروژه در پژوهشكده فناوري ارتباطات گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار راه اندازی شده است.

گفتني است، اين سامانه به درخواست و حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات اجرا شد.

با عنایت به بومی سازی این فناوری نوین در کشور، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی و همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سال آینده در خصوص تجاری سازی محصول و تولید انبوه این سامانه اقدام خواهد کرد.