بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

خدمات حوزه كودك و نوجوان در چارچوب نظام كشور بايد عرضه شود

دكتر خوانساري:
خدمات حوزه كودك و نوجوان در چارچوب نظام كشور بايد عرضه شود
دكتر خوانساري در برنامه گفتگوي خبري كه با موضوع " كودكان در فضاي مجازي، آسيب ها و راهكارها" شب گذشته از شبكه خبر پخش شد گفت: خدمات حوزه كودك و نوجوان در كشور ما نيز همانند بسياري ديگر از كشورهاي دنيا مي بايست در چارچوب نظام كشور عرضه گردد.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، دكتر خوانساري ضمن بيان مطلب فوق گفت: اولين برنامه توسعه اي وزارت ارتباطات در دولت جديد، طرح اقدامات حمايتي و توسعه خدمات كودك و نوجوان در فضاي مجازي است كه در اين راستا پيش نويس سند حمايتي و برنامه اقدام توسعه خدمات فضاي مجازي كودك و نوجوان  به انضمام 4 پيوست تهيه و منتشر شده است.

رئيس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: ما در تنظيم اين سند به 3 حوزه محتوايي، فرهنگ سازي و ترويجي و اقتصادي توجه ويژه داشته ايم.

دكتر خوانساري گفت: دغدغه والدين امروزي دسترسي امن كودكان به فضاي مجازي است، والديني كه مي خواهند به شكل مناسبي راهبري فرزندانشان را بر عهده گيرند، بايد نحوه اتصال و نحوه استفاده از ابزار مناسب كنترل را بدانند تا بتوانند به شيوه كارآمد كودكان خود را براي دستيابي به محتواي مناسب راهنمايي و هدايت نمايند.

وي افزود: با تنظيم و پياده سازي اين سند، بحث احراز هويت كودك در فضاي مجازي، جويش مناسب و طبقه بندي محتويات و ايجاد اپ استورهاي حوزه كودك انجام خواهد شد.

دكتر خوانساري در خصوص توليد تبلت خاص كودك و نوجوان نيز گفت: توليد اين تبلت علاوه بر اينكه بايد از نظر اقتصادي قابل توجيه باشد، بايد ابزارهاي خاص كودك و نوجوان نيز بر روي آن قابل نصب باشد.

دكتر خوانساري در اين گفتگو به مطالعات ميداني انجام شده جهت تدوين سند مذكور اشاره كرد و افزود: ما در گام اول بازار را بررسي و فعالين حوزه خدمات كودك و نوجوان را شناسايي كرديم، مشكلات و مسائلشان را بازبيني نموديم و نتايج مطالعات  انجام شده را در سايت تخصصی Cop.itrc.ac.ir منتشر كرديم و از مردم خواستيم نظراتشان را به ما اعلام كنند كه نتيجتا بازخوردهاي خوبي به ما منتقل شد.

دكتر خوانساري در ادامه افزود: 180 كشور عضو يونيسف قوانين مرتبط با حوزه كودك و نوجوان دارند و در كشور ما نيز بحث ماده 32 از قانون حقو ق شهروندي صراحتا از ايجاد يك فضاي سالم و ايمن براي كودك به عنوان حق كودك ياد كرده است كه قاعدتا نقش مركز ملي به عنوان سياستگذار داراي اهميت است و وزارت ارتباطات نيز با صدور مجوز اپراتور مربوطه، ايجاد مدل كسب و كار براي توليد كننده و توزيع كننده محتوا، اپ استورها و پلت فرمها به طوريكه از نظر اقتصادي قابل صرفه باشد، داراي نقش به سزايي خواهد بود.