بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

ركن اصلي توفيق در حوزه خدمات فضاي مجازي كودك و نوجوان، معلمين هستند

دكتر خوانساري:
ركن اصلي توفيق در حوزه خدمات فضاي مجازي كودك و نوجوان، معلمين هستند

دكتر خوانساري در اولين كنفرانس ملي فرصتها و پيشرفتهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات(دانشگاه فرهنگيان) گفت: با انتشار اسناد پشتيبان سند حمايتي و برنامه اقدام توسعه خدمات فضاي مجازي كودك و نوجوان توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار است شاهد تحولي عظيم در اين حوزه در كشور باشيم و در اين راستا اعتقاد داريم كه ركن اصلي توفيق اين برنامه، معلمين هستند.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات دكتر خوانساري ضمن بيان مطالب فوق گفت: فناوري قطعا نياز به فرهنگ، آموزش و پيشران دارد كه اين پيشران، معلمين هستند.

رئيس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: بحث فضاي مجازي كودك و نوجوان از 3 بعد فرهنگي، اقتصادي و امنيت حائز اهميت است. وي در حوزه مسائل مرتبط با بحث فرهنگي گفت: فناوريهاي جديد، فرهنگي را به ما تحميل مي كنند كه اين خود يك موضوع مهم است چرا كه كودكان در فضاي مجازي به محتوايي دسترسي دارند كه با شرايط سني شان مطابقت ندارد، لذا در راستاي بهبود اين شرايط ملزم به طبقه بندي و رده بندي سني كودكان براي دسترسي به محتوا هستيم.

وي در خصوص مسائل اقتصادي با توجه به بازار بسيار بزرگي در حدود 15 ميليون كاربر اين حوزه گفت: برنامه كلان كشور در اين حوزه هنوز شفاف نيست و بايد سياستگذاري هاي اقتصادي به نحوي انجام گيرد تا توليدكنندگان محتواي كودك و نوجوان از پايداري اقتصادي بهره مند گردند، وي اضافه كرد: از جمله كارهايي كه مي توان انجام داد تعيين تعرفه هاي مناسب است به طوري كه با تنظيم روابط بين عناصر، چرخه اكوسيستم زيست بوم بتواند به شكل مناسبي حركت كند.

دكتر خوانساري در خصوص بحث امنيتي فضاي مجازي كودكان و نوجوان نيز گفت: بحث امنيتي فرزندان ما در فضاي مجازي نيز مشكل دارد و نفوذ فضاي مجازي در صورت دسترسي به محتواي مختلف نيز ابعاد گسترده اي در تاثيرگذاري ماجرا دارد.

دكتر خوانساري در ادامه افزود : آموزش و آگاهي رساني توسط معلمين ما بايد به عنوان هدف اصلي ما در اين حوزه مورد عنايت قرار گيرد، همچنين توليد محتواي مناسب، دسترسي به محتوا، تسهيل توليد محتوا، تنظيم و پايداري اين فضا و بازار، اعتماد سازي، طبقه و رتبه بندي محتوا از لحاظ سني از مهمترين امور در اين حوزه مي باشد.

رئيس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: در راستای اطلاع رسانی عمومی و استفاده از نظرات متخصصین، شرکتها و نهادهای فعال در این حوزه و اخذ بازخوردها، اسناد پشتیبان سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سایت تخصصی Cop.itrc.ac.ir  بارگذاری شده است. وي افزود: آدرس پست الکترونیکی Cop@itrc.ac.ir جهت دریافت نظرات و پیشنهادات، دراختیار عموم قرار دارد و با دریافت پیشنهادات، آخرین نسخه اصلاح شده در وب سایت مربوط قرار خواهد گرفت. لذا از تمامی فعالین و متخصصین این حوزه می‌خواهیم ما را دین امر خطیر، یاری نمایند.

گفتني است اولین کنفرانس ملی فرصت‌ها و پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تخصصی آموزش با مشارکت دانشگاه فرهنگیان و  پژوهشگاه ارتباطات فناوری اطلاعات امروز دوشنبه 8 آبان ماه در محل پژوهشگاه برگزار شد.