بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

سمينارعلمي "تحلیل وضعیت محتواو خدمات محتوایی مبتنی بر وب" برگزار شد


سمينارعلمي "تحلیل وضعیت محتواو خدمات محتوایی مبتنی بر وب" برگزار شد
سمينارعلمي "تحلیل وضعیت محتواو خدمات محتوایی مبتنی بر وب" امروز 18 مرداد در سالن جاویدالاثر بیات موحد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در این سمینار که توسط خانم دکتر طایفه محمودی برگزار شد ابتدا مفاهیم بنیادین در حوزه ژوهش های انجام یافته در زمینه محتوای مبتنی بر وب در طرح جویشگر ارائه شد، سپس محتواها و خدمات مبتنی بر وب پرکاربرد از منظر موضوعی با توجه به شاخص الکسا مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه  زنجیره ارزش محتوا و عناصر تشکیل دهنده آن ارائه گردید و در نهایت نهادها و مراجع داخلی و خارجی درگیر در ارزیابی و شاخص گذاری بصورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت.