بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

فاز اول پروژه ارتقای سامانه ترجمه‌ماشینی دوسویه انگلیسی – فارسی راه‌اندازی شد

توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات؛
فاز اول پروژه ارتقای سامانه ترجمه‌ماشینی دوسویه انگلیسی – فارسی راه‌اندازی شد
با راه‌اندازی فاز اول از پروژه« ارتقای سامانه ترجمه‌ماشینی دو سویه انگلیسی – فارسی، کیفیت ترجمه زوج زبان انگلیسی – فارسی به صورت محسوسی ارتقا می‌یابد.

به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات، فاز اول از پروژه «ارتقای سامانه ترجمه‌ماشینی دو سویه انگلیسی – فارسی» توسط پژوهشگاه و به مجری‌گری گروه مشارکت شرکت‌های «پردازش هوشمند ترگمان» و «ویرا افزارآدان» تحویل و راه‌اندازی شد. 

بنا بر اين گزارش،‌در این فاز تیم اجرایی توانست علاوه بر افزودن امکاناتی چند به سامانه بومی ترجمه و افزایش کیفی آن بیش از تعهدات مطرح شده برای فاز، تمامی تعهدات مطرح شده در پروپوزال پروژه را نیز پوشش دهند. مهمترین امکانی که در فاز اول پروژه به سامانه بومی ترجمه افزوده شد امکان آموزش سامانه به صورت مستقل از سامانه‌های مترجم خارجی است که موجب می‌گردد تا علاوه بر استقلال سامانه متن‌باز ترگمان نسبت به سایر سیستم‌های ترجمه امکان بهره‌برداری کامل از تمامی ظرفیت‌های مترجم بومی نیز فراهم آید.

اين گزارش حاكي است،‌ علاوه بر امکان آموزش در این فاز، بیش از ۵ میلیون کلمه متن دوزبانه در ۹ حوزه تخصصی نیز از منابع مختلف گردآوری یا خریداری شده و پس از پالایش و آماده سازی به سامانه مترجم آموزش داده شد. ماحصل آموزش پیکره‌های جدید، افزایش کیفیت ترجمه بر حسب معیار بلو به میزان ۴ و ۱۱ درصد در دو حوزه خبری و ادبیات نسبت به سیستم مترجم بومی قبل از اجرای فاز بوده است. همچنین به صورت متوسط در سایر حوزه‌های تخصصی افزایش کیفیت بیش از ۵۰٪ نشان داده شده است. 

همچنین در این فاز تحقیقات جامعی در خصوص راه‌اندازی یک سامانه ترجمه مبتنی بر یادگیری عمیق انجام پذیرفت که ماحصل این تحقیقات به صورت یک گزارش مدون مورد انتشار قرار خواهد گرفت.

در این فاز با توجه به مجموعه‌‌ی اقدام‌های صورت گرفته، بیش از ۶ هزار کاربر یکتا حدود ۷ میلیون کلمه متن را در روز با این سامانه ترجمه می‌کنند. که این میزان استفاده نسبت به ابتدای فاز افزایش بیش از ۶ برابری را نشان می‌دهد. 

سامانه بومی ترگمان تنها سامانه ترجمه‌ماشینی با بهره‌گیری از الگوریتم ترجمه آماری در ایران است که در پروژه جاری در حال تکامل به سمت استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته مبتنی بر یادگیری عمیق می‌باشد. در حال حاضر کیفیت این سامانه در رقابتی تنگاتنگ با گوگل در حال بهبود بوده و امید است با برنامه در نظر گرفته شده برای طرح تا پایان پروژه کیفیت سیستم ترجمه به مراتب از گوگل بهتر شود.