بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

اولین جلسه توسعه خوشه محتوا و خدمات جویش بومی برگزار شد


اولین جلسه توسعه خوشه محتوا و خدمات جویش بومی برگزار شد

به گزارش  روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، اولین جلسه توسعه خوشه محتوا و خدمات جویش بومی در روز دوشنبه 8خرداد در محل سازمان فناوری اطلاعات با حضور جمعی از بازیگران فعال در این حوزه شامل شرکت­های بخش خصوصی، دانشگاه و موسسه­ های پژوهشی و نهادهای حاکمیت و بخش عمومی برگزار گردید.

بنا بر این گزارش در این جلسه ابتدا مقدمه ای در خصوص خوشه­ های فناوری اطلاعات و ضرورت وجودی آنها برای توسعه جویشگر و محتوای بومی ارائه گردید. در ادامه نقطه نظرات و چالش­های مطرح در خصوص همراهی بخش خصوصی در این مجموعه به منظور ایجاد فرصتهاي مشترک توسعه تجاری و گسترش نوآوری، رقابت وهمکاری در زیست بوم محتوا و خدمات جویش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
برای آگاهی از شرح کامل موضوعات مطرح شده در این جلسه به آدرسwww.didras.ir مراجعه نمایید.