بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

سند نقشه راه اینترنت اشیاء در مرحله تصویب نهایی قرار گرفت


سند نقشه راه اینترنت اشیاء در مرحله تصویب نهایی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، نقشه راه اینترنت اشیاء در مرحله پایانی و تصویب نهایی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد.

پروژه تدوین نقشه راه اینترنت اشیاء، با هدف تعیین سیاست ها، راهبردها و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان های تابعه انجام شده است. در این پروژه علاوه بر مطالعات تطبيقي، بررسي دقيق وضعيت كشور در حوزه اينترنت اشياء و همكاري و تعامل با ذينفعان، نهادهاي حاكميتي،‌ متخصصان و صاحب نظران صورت پذیرفته است. بر این اساس، نقطه نظرات نهایی مدیران ارشد و متخصصان دریافت شده است و سند نقشه راه اینترنت اشیاء شامل چشم انداز، اهداف کمی و راهبردها و برنامه اجرایی وزارت ارتباطات و سازمان های تابعه آماده طرح جهت تصویب نهایی توسط معاونین وزیر می باشد.