بستن× ارتباط ۸۴۹۷۷۶۷۲
بستن×

فرم جستجو

با حضور دکتر واعظی، شانزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات برگزار شد


با حضور دکتر واعظی، شانزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات برگزار شد

شانزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور دکتر واعظی جهت پیگیری اقدامات صورت گرفته شش پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت مذکور برگزار شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ شانزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت اعضای ستاد از جمله رئیس امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجریان هفت پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت و دبیران کمیته‌های‌ اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های تابعه برگزار شد.

در این جلسه دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تشکر از اقدامات صورت گرفته تأکید کرد: با توجه به اهمیت و اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی، مجریان پروژه‌های این وزارت باید وضعیت موجود اقدامات و ریزپروژه‌های هر پروژه اعلام گنند و در صورت وجود موانع و مشکلات احتمالی در جهت اجرایی نمودن آن اقدامات لازم را انجام دهند.

 وی همچنین در ادامه جلسه افزود: برای اقداماتی که بازه زمانی آن بیش از پایان سال جاری می‌باشد، خروجی ملموس را انتهای سال احصاء و ادامه آن به عنوان پیشنهاد سال آتی به دبیرخانه ستاد پیشنهاد شود.

گفتنی است که در ادامه این جلسه مجریان هر یک از هفت پروژه اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش پیشرفت را ارائه کردند.