سمینار علمی "معرفی سامانه متن باز ترجمه ماشینی ترگمان" برگزار گردید

شما اینجا هستید

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در ابتدای سمینار مهندس  آزادنیا تاریخچه مختصری در ارتباط با فعالیت‌‌های صورت‌گرفته در راستای توسعه و ترویج خط و زبان فارسی در محیط رایانه و شبکه و خصوصا حوزه ترجمه ماشینی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران ارایه کرد. وی اظهار داشت که فعالیت‌‌های مربوط به بکارگیری خط و زبان فارسی در محیط رایانه و شبکه از اواخر دهه هشتاد در مرکز آغاز گردیده و تا کنون به صورت مستمر ادامه داشته است.

در سال ۱۳۸۸ مرکز به عنوان متولی و کارفرما یک فراخوان درخصوص ترجمه ماشینی برگزار نمود. این فراخوان با استقبال دانشگاه‌ها و بخش خصوصی روبروه شد و بدنبال آن سامانه‌‌های ترجمه ماشینی فرازین و ترگمان با همکاری پژوهشگران دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی و پیاده­سازی شدند. این سامانه‌ها از زمان راه اندازی تا کنون، با استفاده از امکانات دیتا سنترمرکز تحقیقات مخابرات، در حال سرویس دهی رایگان برای عموم می­باشند.

بنا بر این گزارش در ادامه و در بخش اول   سمینار علمی کلیاتی در خصوص ترجمه‌ماشینی آماری مزایا و معایب آن و همچنین روش‌‌های نوین ترجمه ماشینی نظیر شبکه‌‌های عصبی عمیق توسط دکتر ودادیان ارایه گردید. وی اظهار داشت روش ترجمه ماشینی آماری از سال ۲۰۰۰ به عنوان برترین روش مورد استفاده برای ترجمه‌ماشینی در سطح جهان شناخته شده با این حال جهت پوشش‌دادن به برخی نقاط ضعف این روش ترکیب آن با سیستم‌‌های قاعده‌مند به عنوان یک راهکار مناسب در دست پژوهش است. 

در بخش دوم این نشست پیچیدگی‌‌های تولید یک سیستم صنعتی و گذار از محصولات متن‌باز به محصول بومی ترجمه ماشینی توسط مهندس محمدزاده مورد تبیین قرار گرفت. وی بیان کرد که تمامی سامانه‌‌های متن‌باز موجود در حوزه ترجمه‌ماشینی سامانه‌هایی تحقیقاتی و پژوهشی هستند که در آنها ضرورت‌‌های یک سیستم صنعتی و پایدار دیده نشده است ولی در توسعه ترگمان به عنوان سکوی بومی ترجمه ماشینی مجموعه این ملاحظات در نظر گرفته شده و سیستم تولید شده واجد ویژگی‌‌های یک سیستم مهندسی و صنعتی بوده و در عین حال در سطح کیفی و سرویس‌دهی نیز دارای مزایایی نسبت به موتور‌‌های ترجمه متن‌باز خارجی است. 

لازم به توضیح است نسخه اولیه سامانه ترجمه‌ماشینی با ترگمان در سال ۱۳۹۰ با کارفرمایی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همکاری جمعی از پژوهشگران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر متولد شده و از سال ۱۳۹۲ فرایند بومی‌سازی آن آغاز گردید و در اسفند ماه سال  ۱۳۹۴ نمونه بومی آن زیر بار قرار گرفت.

استفاده از این سامانه به صورت رایگان از طریق آدرس targoman.ir میسر است. در عین حال کد منبع  این سامانه به صورت متن‌باز در احتیار عموم قرار گرفته و علاقمندان می‌توانند با مراجعه به آدرس http://opengit.ir/Targoman به کد‌‌های منبع دسترسی یابند. مجموعه مستندات این سامانه نیز از طریق آدرس http://blog.targoman.com در دسترس عموم می‌باشد.