اولویت‌بندی پروژه‌های طرح جویشگر بومی

شما اینجا هستید

در هفتمین كارگاه استراتژی جویشگر بومی مطرح شد؛

اولویت‌بندی پروژه‌های طرح جویشگر بومی

به‌گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این كارگاه با موضوع "همسوسازی استراتژیك" از محور "طراحی استراتژی جویشگر بومی" در محل پژوهشگاه تشكیل گردید.

بنا بر این گزارش، در كارگاه مذكور، ضمن بیان اولویت‌بندی متداول پروژه‌ها به بخش‌‌های "روابط پیش‌نیاز، مسایل فنی، هزینه اجرا و میزان زمان‌بری"، اصول پنج‌گانه همسوسازی و پیاده‌سازی استراتژی، تحت عناوین "اصل علیت، اصل اهمیت، اصل سازگاری، اصل پیوستگی و اصل شفافیت" مطرح شد.

این گزارش حاكی است، در ادامه نشست، از بین ۴۸ پروژه تعریف‌شده برای طرح جویشگر بومی، لیست ۲۳ پروژه كه در نشست پیشین از اولویت برتر برخوردار شده بودند، برای انتخاب ۱۰ پروژه برتر به كارشناسان حاضر در کارگاه ارایه شد و كارشناسان به تبادل‌نظر برای انتخاب ۱۰ پروژه برتر پرداختند.

گفتنی است با نهایی شدن ۱۰ اولویت نخست پروژه‌ها، این پروژه‌ها برای اعلام نظر به  كمیته فنی طرح جویشگر بومی ارسال خواهد شد.