در سومین روز از همایش نسل پنجم شبكه‌های ارتباطی، سه كارگاه آموزشی برگزار گردید

شما اینجا هستید

سه كارگاه آموزشی با موضوع نسل پنجم شبكه‌‌های ارتباطی كشور امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه با حضور اساتید، محققان و دانشجویان این حوزه در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات،  دركارگاه‌‌های برگزار شده در این روز به موضوعاتی از جمله موبایل پهن باند، جهت گیری‌‌های تحقیقاتی در راستای فناوری‌های دسترسی رادیویی۵G و تخصیص منابع در شبكه بیسیم ناهمگون پرداخته شد.

بنا بر این گزارش كارگاه موبایل پهن باند و نسل پنجم ارتباطات سیار در نوبت صبح توسط خانم دكتر Bing و مهندس Abbas Khan از متخصصین شركت هواوی ارائه گردید. در این كارگاه فناوری‌های دسترسی رادیویی از جمله Massive MIMO و روش‌های جدید مدولاسیون‌‌های پیشنهادی توسط شركت هواوی برای ۵G مطرح گردید.

این گزارش حاكی است در نوبت بعد از ظهر نیز دو كارگاه با ارائه دكتر رضوی زاده از دانشگاه علم و صنعت و دكتر راستی از دانشگاه امیركبیر ارائه شد. دكتر رضوی زاده ضمن بیان جهت گیری‌‌های تحقیقاتی در راستای فناوری‌‌های دسترسی رادیویی ۵G، به موضوع  small cell و مزایای آن و شبكه‌‌های ناهمگون، طیف فركانسی، نیاز به طیف بیشتر در ۵G و راهكارهایی جهت بهبود و افزایش طیف مانند موج میلیمتری، تجمیع حامل‌های فركانسی و Inband Full Duplex پرداختند. دكتر راستی نیز در آخرین كارگاه برگزار شده به تخصیص منابع در شبكه بی سیم ناهمگون و همچنین ارتباط D2D  و Energy harvesting اشاره داشتند.