برگزاری سه كارگاه آموزشی در راستای برگزاری همایش ۵G

شما اینجا هستید

بنا براین گزارش عناوین كارگاهها به شرح ذیل میباشد:

۱-The road to 5G, Enablers, Applications and Technology trend، سخنران: دکتر عرفانیان - سخنران برجسته IEEE communication society  (خصوصیات فناوری سیار و راهبرد‌های آن، مباحث مطرح در نسل پنجم از جمله Densification، NFV، SDN، MTC و استفاده از SON و اتوماسیون و شهر‌های هوشمند)

۲-ITRC 5G Vision، سخنران: دکتر دادخواه  از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات (در ارتباط با فناوری ۵G، ضرورت‌‌های آن از جنبه‌‌های اقتصادی و نیازمندی‌‌های شبکه‌‌های آینده، بررسی فعالیت‌‌های سازمان‌‌های جهانی  و راهبردها و پروژه‌‌های ۵Gا در سه حوزه راهبردی ، بنیادی و کاربردی)

۳-Millimeter Wave Mobile Radio Access، سخنران: دکتر هونگ از سامسونگ (در ارتباط با استفاده از موج میلیمتری در شبکه ۵G به صورت ویدیویی،پیاده سازی این فناوری در نقاط دسترسی AP و درگوشی‌ها و تست آزمایشگاهی این فناوری)

لازم به ذکر است که یکی از اهداف مهم این همایش و کارگاه‌های آن، برنامه ریزی به منظور تعیین نقشه راه کشور در حوزه این فناوری  می‌باشد.